Historien om Smart Marine

Nyheter

Hvorfor Smart ?

Smarten AS ble stiftet i 1990. Selskapet ble stiftet av Ragnar Vikingstad, Thrond Fossum, og Osmund Bøe. Utgangspunktet for navnet "Smarten" er at Ragnar utviklet en patent for å ta melkeprøver før melking.

Denne patenten ble vist til Alva Laval. Alfa Laval kom med et bud, 25 000,- kr i oppgjør og tilbød ytterligere 25 000,- hvis det ble solgt over 12

000 enheter første år. Alfa Laval solgte 25 000 enheter første år og produktet selges verden over den dag i dag. Dette var grunnlaget for stiftelsen av selskapet og pengene ble satt inn som aksjekapital. Fortsettelsen i Smarten AS var utvikling av mange av Ragnar sine ideer. Selskapets drift de første årene bestod i kjøp og salg av brukte landbruksmaskiner samt salg av elektrisk gjerdeutstyr for sau som var en ny måte å holde kontroll på denne type dyr. Smarten AS ekspanderte og bygde i 1996/97 eget bygg på Bø Vest der vi holder til i dag.

Aksjene i selskapet har byttet eiere flere ganger siden oppstarten. John Magnus Osnes, Torvestad AS, Bjørn Oddvar Madsen, Tor Asle Grønningen, Magne Vikingstad og Jarle Vikingstad har i perioden frem til 2008 også vært eiere. Fra 2010 kom Kåre Storesund inn på eiersiden, og eier selskapet i dag sammen med Jarle Vikingstad.

Etter flyttingen i 1997 ble Smarten AS gjort om til et holdingselskap og Smarten Landbruk ble stiftet som datterselskap.

 smarten bygg

Smarten Landbruk ble forhandler for Husdyr-Systemer AS og solgte fjøsinredninger for dette selskapet og utviklet i perioden en moderne landbruksbutikk der motorsager, plenklippere og tilhengere kom inn på produktsiden. Dette selskapet utviklet seg til å bli et selskap som baserte seg på salg rettet mot privatmarkedet med salg av hageutstyr og tilhengere. Smarten Landbruk bytter navn til Smart Hage og Motor AS.

Smart Marine blir stiftet.

Høsten 2003 bød muligheten seg for å få forhandlerrettighetene på Evinrude båtmotorer fra Fishe Marine AS samt det øvrige sortimentet båter som Fishe hadde. Våren 2004 fikk vi forhandlerstatus og opprettet Smart Marine AS som et datterselskap av Smarten AS.

Smart Marine AS vokste og ble i løpet av få år Norges største Evinrudeforhandler flere år på rad. i 2010 fikk Smart Marine importrettighetene på Jeanneau motorbåter og i den sammenhengen ble det en stor vekst i omsetning og bemanning.

I 2011 opprettet Smart Marine to datterselskaper: Smart Marine Bergen AS og Smart Marine Stavanger AS. Disse to selskapene ble opprettet for å øke markedsandelene på Jeanneau-båtene på Vestlandet.

I 2013 fikk Smart Marine importrettighetene på Arronet Aluminiumsbåter og ekspansjonen fortsatte.

Sommeren 2014 mistet Smart Marine importrettighetene på Jeanneau og Yamaha Skandinavia overtok distribusjonen av Jeanneaubåter i hele Skandinavia. Konsekvensen av dette var at Yamaha ønsket å ha Smart Marine med på laget og gav oss salgsrettighetene på Jeanneau i Rogaland og Hordaland og tilgang på alle deres Yamaha utenbordsmotorer.

Driften av Smart Marine Bergen AS ble besluttet å avvikle når Yamha overtok importen av Jeanneau. I Stavanger satset vi videre da vi der hadde et større produktutvalg og markedet så ut til å gi vekst og avkastning. 2015 ble et rekordår frem til 1. august, da stoppet omsetningen helt opp pga. oljekrisen. Sommeren 2016 valgte vi å avvikle driften i Stavanger og slo Smart Marine Stavanger konkurs. Smart Marine og banken tapte en god slump penger på dette.

Smart Marine AS på Karmøy har fortsatt sin vekst og har en sunn drift. Selskapet har siden oppstarten 2004 vokst fra en ansatt og omsetning på 3,5 millioner til i dag å ha 12 faste ansatte og omsetning på over 50 millioner. Selskapet forventer videre vekst inn i 2017 selv om markedet kanskje ikke tilsier det. Sterkt fokus på service og kvalitet sammen med dyktige ansatte og et produktsortiment som ikke er påvirket av svingningene skal sikre dette.

Smart marine AS ble høsten 2016 regionsfohandler for Tilhengergruppen. Dette i sammenheng med at vi valgte å avslutte driften i Smart Hage og Motor. Smart Marine AS vil gjennom Tilhengergruppen distribuere Respo og Variant tilhengere til sine respektive forhandlere i Rogaland og Sunn-Hordaland, samt ha stort profesjonelt salg av tilhengere fra båtbutikken på Karmøy. Dette blir et nytt satsningsområde i Smart Marine i årene fremover.

2018

2018 ble et stabilt og godt driftsår for Smart Marine. Vi vokste videre til 56 millioner i omsetning med et bra driftsresultat til å være i vår bransje. Dette året gjennomførte vi flere effektiviseringstiltak i bedriften. For bedrifter i vår bransje er logistikk og volum viktig for å sikre en sunn økonomi. 

Selskapet hadde i 2018 13 ansatte. Den produktgruppen som vokser mest for oss dette året er Arronet Aluminiumsbåter. Endelig kan vi begynne å høste av mange års intensivt arbeid med å gjøre disse båtene kjent i markedet.

Dette året gjenopptok vi salget av Micore etter noen års pause. 

2019 

2019 ble et år der vi inngikk avtaler med flere nye leverandører. Vi gjorde avtale med Whaly Boats i Nederland og startet salg av Whaly rotasjonsstøpte båter. Vi fikk også import og salgsrettigheter på Rupert, som er svenskproduserte rib-båter. Dette året sier vi også opp forhandleravtalen med Nordkapp etter 15 års samarbeid med Nordkapp Boats. 

Våren 2019 besluttet styret i Tilhengergruppen å avvikle driften og egenkapitalen ble tilbakebetalt eierne. Beslutningen ble tatt av alle eierne og leverandørene til selskapet. Partnerne og forhandlerne av Tilhengergruppen fortsetter med salg som før, men med innkjøp direkte fra leverandørene. 

2019 er det året vi tar enda mer ut av effektiviseringsprosessen vi har gjennomført. Salget vokser videre til nye 60 millioner. Resulatet følger på. Dette året ønsker også Kåre Storesund å selge seg ut av selskapet etter lang tids vurdering og ønske om å bruke tiden på andre sysler. Etter lang tids vurdering finner vi en løsning som begge sier seg fornøyd med og Kåre slutter i jobben 1.oktober.  

Høsten 2019 ser styret i Smart Marine at det skjer en endring i markedet. Vi reduserer antall ansatte slik at vi er 10 ved årsskiftet. 

2020

Det nye året starter med et brak da vi kjøper opp konkursboet etter Wave Båtsenteret AS i Haugesund. I oppkjøpet følger også Haugesund Båthotell AS med som en del av boet. Januar blir brukt på å rydde opp og selge ut fra konkursboet i samarbeid med Sand Servicesenter AS, Haugaland Båtsenter AS og Innvær Plast AS. Dette oppkjøpet gav oss nye muligheter for å ekspandere innen båtlagring. 

Som en konsekvens av dette oppkjøpet får vi tilbud om å overta driften av Husøy Marineservice AS på Karmøy. Her drives opptak, service og lagring av båter opp til 60 fot. Synergien av dette er at vi nå har et helhetlig driftsapparat med lave kostnader på administrasjon og høyt fokus på service ut mot kundene. Vi ansetter ny driftsleder for båtopptak og lagring på Husøy og i Haugesund. 

I februar 2020 blir vi informert fra Kåre Storesund om at han ønsker å starte båtbutikk med to tidligere kollegaer fra Smart Marine. Vi mottar oppsigelse fra Frydenbø Marine på agenturene Evinrude, Sting og Zodiac. 

2020 vil også bli et år med store logistikkforbedringer i selskapet. Vi venter for tiden (mars 2020) på materiell fra Frankrike som skal inn i produksjonen. Det er for tiden turbulent på grunn av korona-situasjonen i verden, men mer historie skrives etter som tiden skrider fram. 

Smart Marine 2020

 Smart Marine sitt nyoppussede bygg pr mars 2020. 

UA-42090484-1