Velger båter fra øverste hylle - velger Arronet

Brosjyrer

Engesund Fiskeoppdrett satser på Smart Marine og aluminiumsbåten Arronet. Lokal tilknytning og høy kvalitet er viktig for firmaet fra Fitjar.

 

Smart Marine på Karmøy har levert fire aluminiumsbåter av merket Arronet til Engesund Fiskeoppdrett AS.

 

 engesund.bilde12.lite.0719.jpeg

- Jeg er oppvokst på sjøen, har hatt forskjellige båter og valgte å kjøpe inn båter fra øverste hylle til firmaet. Akkurat anskaffelsen av Arronetene har mye med HMS å gjøre. Sikkerheten er veldig god, med høyre rekker og ikke minst er det «bobleplast» i kjølen. Det har vært mange tilfeller hvor folk kjører på skjær i stor fart med glassfiberbåter, hvor de går ned på sekunder. Dette gjelder ikke Arronetene, som tåler det meste. For vår del, som har lokaliteter i Masfjorden, i en våg som blir islagt på vinteren, er det positivt å ha en båt som kan gå gjennom opptil 5 centimeter tykk is, sier Svein Eivind Gilje (bildet over), daglig leder hos Engesund Fiskeoppdrett AS.

 

Støysvak og sjøsikker

 

Han bor selv på en øy utenfor Fitjar, og benytter båten hver dag.

 

- Jeg nyter rett og slett å kjøre denne båten under alle forhold, og har stor trygghetsfølelse. I firmaet er vi flere brukere, og de må tåle tøffe forhold. I all slags vær må vi ut til anleggene, og det er godt å vite at sikkerheten er på topp for våre ansatte. Du sitter godt inne i styrehusene på båten, og lydnivået er imponerende. Her kan du godt ta noen telefoner mens du kjører. Det takket være at styrehuset har et spesielt gummioppheng og god støyskjerming, sier Gilje.

 

engesund.bilde02.lite.0719.jpeg

Han trekker også fram den gode servicen fra firmaet på Karmøy.

 

- De har et stort team av gode medarbeidere, er godt strukturerte og enkle å få tak hvis det skulle være noe. Positivt var det også at de tok seg tid til å kurse våre ansatte i forhold til lett vedlikehold og bruken av båten.

 

Arronet fås fra 16 til 30 fot, i utallige utgaver og med et stort utvalg av løsninger. De kan leveres med uten- og innenbordsmotor. Prisene starter på 190 000 kroner uten motor for Arronet 16 SPA. Den mest populære modellen, Arronet 23,5 SP ligger på cirka 390 000 kroner før du velger motor. 

 

- Engesund gjør oppdrettsnæringen grønnere

 

Engesund Fiskeoppdrett har en lang og rik historie, men fortsatt er pionerånden sterk i selskapet. Deres innovative prosjekter kan på sikt være med å revolusjonere oppdrettsnæringen.

 

engesund.bilde04.lite.0719.jpeg

I ualminnelige tider har tradisjonsrike skipsleder gått forbi nydelige lyngheier på øyene utenfor Fitjar. Her finner du den tradisjonsrike familiebedriften Engesund Fiskeoppdrett. Allerede i 1964 stengte oppdrettspioneren Lars Kleppe ei lita bukt på handelsstedet Engesund og satte ut regnbueørret. I dag er barnebarnet hans, Svein Eivind Gilje, daglig leder for bedriften som årlig omsetter for over 100 millioner kroner.

 

- Et ordtak sier at hvis du ikke utvikler deg, så blir det tilbakegang. I 2009 hadde vi bare en lisens, og mange mente vi ikke hadde livets rett. I dag har vi drift på seks lokaliteter, 4 lisenser og 22 ansatte. Vi har også bygd opp et moderne visningssenter med selskapslokale og restaurantkjøkken som tar imot 1000 besøkende i året, sier Svein Eivind Gilje.

 

Fremtidsrettede og nøysomme

 

Han er stolt over familiebedriften, og er takknemlig til sine onkler, tanter og foreldre som har latt tredje generasjon fått drive videre.

 

- De kunne jo ha solgt unna og fått kortsiktig gevinst. I stedet har de vært utrolig fremtidsrettet, på samme tid som de har vært nøysomme. Spesielt på 90-tallet var det tøffe tak, hvor hundrevis av små bedrifter langs kysten gikk konkurs eller ble kjøpt opp av større selskaper.

 

I dag leder Gilje en moderne bedrift som har gjort kloke valg og er fremst i utviklingen på mange felt.

 

- Ved å bygge opp visningssenteret fikk vi også økt produksjonen. Dette har krevd store investeringer, og uten god tilrettelegging og støtte fra myndighetene hadde det ikke vært mulig. Målet er å øke antall besøkende fra 1000 til 3000 i årene som kommer. Stadig utvikler vi konseptet for at folk skal få et best mulig innblikk i næringen.

 

Innovativ, lukket merd

 

At pionerånden fortsatt er sterk, viser den grønne konsesjonen selskapet fikk i 2013.

 

- Vi har fått bygget en spesiell, lukket betongmerd, som henter filtrert vann fra 20 meters dyp. Fisken skånes dermed for lakselus og andre sårbare sykdommer tidlig i livet, og erfaringene våre så langt er positive. Fisken trives i anlegget, har god kondisjon og klarer seg fint når de flyttes over i de åpne merdene. Innovasjon som dette koster, og hadde ikke vært mulig uten statlig støtte. Neste steg blir å jobbe for å få renset utslippene fra disse merdene. Det kan raskt gi oss positiv oppmerksomhet på verdensbasis.

 

Engesund er også involvert i et rognkjeks-prosjekt, er aksjonær i et settefiskanlegg for postsmolt (stor smolt) og har dyrket tare siden 2016. De er også med på et spennende brønnbåtprosjekt sammen med fire andre oppdrettere. Hordagutt på 4700 m2, med miljøvennlig hybridteknologi, vil kunne frakte inn 500 000 tonn laks til slakting på en tur når den leveres av Fitjar Mekaniske Verksted til neste år.

 

- I forhold til taredyrkingen er det et forskningsprosjekt hvor vi dyrker tare rundt merdene. Dette for at taren kan nyttiggjøre seg av næringsstoffene fra laksen, på samme tid som taren kan bli et «luseskjørt» som samler småfisk og organismer som lever av luselarver.

 

Gilje er klar på at oppdrettsnæringen er kommet for å bli.

 

- Jeg tror næringen vil bli stadig viktigere for Norge og da spesielt kystbefolkningen. I en liten bygd i Masfjorden var lokalbutikken den eneste arbeidsgiveren før vi kom med vår innovative betongmerd. Du vil se at vi kan bringe nytt liv til flere steder langs kysten.

 

 

 

UA-42090484-1