Smart Marine AS selger din båt

Vi tar oss av hele prosessen fra klargjøring til oppgjør.

Våre tjenester
Fremgangsmåte
Betingelser
Kontakt oss
Du som kjøper
Våre tjenester

Ved salgsoppdrag for båt gir selger oss enerett til salg på båten i vårt nærområde, definert som Nord-Rogaland / Sunnhordland-regionen. For båter som ligger utenfor dette området, vil vi ikke påberope oss enerett. I utgangspunktet vil vi gjøre hele jobben fra ”start til mål”, men vi har fleksible betingelser avhengig av hvor stor del av jobben vi gjør og i hvilken grad du som selger ønsker å bidrar.

Fremgangsmåte
 • Vi besiktiger båten sammen, tar bilder for bruk i markedsføring, foretar prisvurdering og inngår skriftlig avtalebetingelser.
 • Salgsprosessen starter omgående.
 • Båten selges og kjøpsavtale undertegnes.
 • Ved overlevering foretas en funksjonskontroll av båtens utstyr, prøve kjøring og bunnbesiktigelse. Når kjøper har funnet båten i orden, signeres overtakelsesprotokoll.
 • Kjøper får overlevert båten først når den er betalt. Oppgjør til selger gjøres omgående og senest en uke etter overlevering.
 • Båten sjekkes for heftelser og rette eierforhold.
 • Vi foretar arbeidet med omregistrering av båten.
Betingelser
 • Provisjon fra 4 – 6% , minimum kr 10000,- inkl. mva
 • Gratis utarbeidelse av salgsmateriell
 • Gratis annonsering på internett.
 • Finansieringsbistand
 • Provisjon kun ved gjennomført salg
Kontakt oss

Du kan kontakte oss via telefon eller e-post:

TLF: 46629911

EPOST: tw@smartmarine.no

Du som kjøper

Hvorfor bruke megler?
Båtmegleren har i hovedsak to funksjoner: (1) Å markedsføre båten på selgers vegne, og (2) å gjennomføre det økonomiske oppgjør mellom selger og kjøper når båten er solgt.

I markedsføringsfasen kan vi si at megleren kun har et kontraktsmessig forhold - med rettigheter og forpliktelser - overfor selgeren, som er meglerens oppdragsgiver. I kontrakts- og oppgjørsfasen derimot, har megleren et kontraktsmessig forhold til både selger og kjøper. Han fungerer da som tillitsmann for begge, og har i oppdrag fra begge å sørge for at oppgjøret håndteres riktig med omregistrering, formidling av innbetalinger og sletting av heftelser m.v. For kjøperen sikrer megleren at selger ikke får betalt før båten er levert i godkjent stand, og for selgeren sikrer megleren at kjøperen betaler før overlevering finner sted.

baatjuss.no